W środę 25 maja 2016 r. w uroczystości pogrzebowej na Cmentarzu Parafialnym w Łęczycy pożegnaliśmy Panią Lucynę Sztompkę

W środę 25 maja 2016 r. w uroczystości pogrzebowej na Cmentarzu Parafialnym w Łęczycy pożegnaliśmy Panią Lucynę Sztompkę, wspaniałą nauczycielkę języka polskiego Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej, wieloletniego dyrektora Liceum im. Kazimierza Wielkiego, Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej. Całkiem niedawno Pani Lucyna Sztompka pomagała nam w napi...

Witamy na stronach gimnazjum

Naszą misją jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju, kształtowanie uniwersalnych umiejętności, twórczej i aktywnej postawy. Wychowujemy w oparciu o wartości moralne akceptowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Są nimi: bezpieczeństwo, szacunek, odpowiedzialność i patriotyzm.

Naszym przesłaniem są słowa patrona Jana Pawła II:
„Musicie od siebie wymagać”

Nasi przyjaciele